MM52 / Chia-Yu Lin 

Chia-Yu Lin

Actress , Age: 34 ( Zodiac Sign: Capricorn )
Birthday: January 1st (Wednesday), 1986
Birth Place: Taipei, Taiwan
Sex: Female, Blood Type: B, Height: 166cm , Weight: 45kg

Biography: Chia-Yu Lin was born on January 1, 1986 in Taipei, Taiwan. She is an actress, known for Pongso no Tao (2008), Yue guang xia wo ji de (2005) and Meili mantening (2005)....