MM52 / Dandan Song 

Dandan Song

Actress , Age: 59 ( Zodiac Sign: Sagittarius )
Birthday: November 30th (Wednesday), 1960
Birth Place: Beijing, China
Sex: Female,

Biography: Dandan Song was born in 1961 in Beijing, China. She is an actress, known for Wo ai wo jia (1993), Shi mian mai fu (2004) and Luo ye gui gen (2007)....