MM52 / Di Yao 

Di Yao

Actress , Age: 38 ( Zodiac Sign: Pisces )
Birthday: March 17th (Wednesday), 1982
Birth Place: Jiaxing, Zhejiang, China
Sex: Female, Blood Type: O, Height: 164cm , Weight: 45kg
Official Site: http://weibo.com/yaodi

Biography: Di Yao was born on March 17, 1982 in Jiaxing, Zhejiang, China. She is an actress, known for Shi lian 33 tian (2011), Wu Ye Xin Tiao (2010) and Nanjing! Nanjing! (2009)....