MM52 / Hong Tao 

Hong Tao

Names: ; Da Tao Hong; Elder Tao Hong
Actress , Age: 50 ( Zodiac Sign: Taurus )
Birthday: May 10th (Sunday), 1970
Birth Place: Chongqing, China
Sex: Female, Height: 168cm

Biography: Höng Tao was born on May 10, 1970 in Chongqing, China. She is an actress, known for Sheng huo xiu (2002), Mi Xiang (2009) and Xiari nuanyangyang (2001)....