MM52 / Jingfan Hu 

Jingfan Hu

Actress , Age: 43 ( Zodiac Sign: Libra )
Birthday: October 2nd (Saturday), 1976
Birth Place: Nanchang, Jianxi, China
Sex: Female,

Biography: Jingfan Hu was born on October 2, 1976 in Nanchang, Jianxi, China. She is an actress and cinematographer, known for Xiao cheng zhi chun (2002), Revolutions Per Minute (2007) and Dong zhi (2003)....