MM52 / Ke Zhao 

Ke Zhao

Actress , Age: 37 ( Zodiac Sign: Aquarius )
Birthday: February 13th (Sunday), 1983
Birth Place: Zhengzhou, Henan, China
Sex: Female, Blood Type: A, Height: 167cm , Weight: 49kg

Biography: Ke Zhao was born on February 13, 1983 in Zhengzhou, Henan, China. She is an actress, known for Guan Yun Chang (2011), San guo (2010) and Zhai Nan Zong Dong Yuan (2011)....