MM52 / Lan Shi 

Lan Shi

Actress , Age: 52 ( Zodiac Sign: Leo )
Birthday: August 20th (Sunday), 1967
Birth Place: Nanchang, Jianxi, China
Sex: Female, Height: 168cm

Biography: Lan Shi was born on August 20, 1967 in Nanchang, Jianxi, China. She is an actress, known for Qingchun wu hui (1991), Hak bak jin cheung (2005) and Ye man mi ji (2006)....