MM52 / Li Yuan 

Li Yuan

Actress , Age: 48 ( Zodiac Sign: Cancer )
Birthday: July 12th (Wednesday), 1972
Birth Place: Hangzhou, Zhejiang, China
Sex: Female, Blood Type: B, Height: 162cm

Biography: Li Yuan was born on July 12, 1972 in Hangzhou, Zhejiang, China. She is an actress, known for Da Shang Hai (2012), Wo zhi nv ren xin (2011) and Feichang aiqing (2000)....