MM52 / Li Zeng 

Li Zeng

Actress , Age: 41 ( Zodiac Sign: Virgo )
Birthday: September 17th (Sunday), 1978
Birth Place: Jingzhou, Hubei, China
Sex: Female, Height: 170cm

Biography: Li Zeng was born on September 17, 1978 in Jingzhou, Hubei, China. She is an actress, known for Li fa shi (2006), Yan yu hong yan (2002) and Hao xiang hao xiang tan lian ai (2004)....