MM52 / Ling Ma 

Ling Ma

Actress , Age: 51 ( Zodiac Sign: Gemini )
Birthday: June 2nd (Monday), 1969
Birth Place: Beijing
Sex: Female,

Biography: Ling Ma is an actress, known for Bian zou bian chang (1991), Bao lian deng (1999) and Tian sheng dan xiao (1995)....