MM52 / Lixiao Yang 

Lixiao Yang

Actress , Age: 28 ( Zodiac Sign: Cancer )
Birthday: July 18th (Saturday), 1992
Birth Place: Zhejiang, China
Sex: Female,

Biography: Lixiao Yang was born on July 18, 1992 in Zhejiang, China. She is an actress, known for Qi Jian (2005), Mo gong (2006) and Chuang guandong (2008)....