MM52 / Mengmeng Niu 

Mengmeng Niu

Actress , Age: 36 ( Zodiac Sign: Capricorn )
Birthday: December 25th (Sunday), 1983
Birth Place: Shandong
Sex: Female, Height: 170cm , Weight: 45kg

Biography: Mengmeng Niu is an actress, known for Qi Xiao Luo Han (2010), Chung fung jin ging (2013) and Fu lu shou san xing bao xi (2006)....