MM52 / Myolie Wu 

Myolie Wu

Names: Wu Hang Yee
Actress , Age: 40 ( Zodiac Sign: Scorpio )
Birthday: November 6th (Tuesday), 1979
Birth Place: Hong Kong
Sex: Female, Height: 171cm

Biography: Myolie Wu was born on November 6, 1979 in Hong Kong as Wu Hang Yee. She is an actress, known for Dyut meng gam (2011), Leun sai gai yan (2007) and Jing sheng jian jiao (2001)....