MM52 / Pei Liu 

Pei Liu

Actress , Age: 52 ( Zodiac Sign: Scorpio )
Birthday: November 13th (Monday), 1967
Birth Place: Beijing
Sex: Female, Blood Type: B, Height: 170cm

Biography: Pei Liu is an actress, known for Yi sheng tan xi (2000), Lao you suo yi (2013) and Jiafang yifang (1997)....