MM52 / Qing Ye 

Qing Ye

Actress , Age: 31 ( Zodiac Sign: Scorpio )
Birthday: November 13th (Sunday), 1988
Sex: Female, Blood Type: O, Height: 165cm , Weight: 42kg

Biography: Qing Ye is an actress, known for Man of Tai Chi (2013), Cheng shi you xi (2014) and Xiu chun dao (2014)....