MM52 / Tao Liu 

Tao Liu

Actress , Age: 42 ( Zodiac Sign: Cancer )
Birthday: July 12th (Wednesday), 1978
Birth Place: Jiangxi, China
Sex: Female, Blood Type: O, Height: 168cm , Weight: 50kg

Biography: Tao Liu was born on July 12, 1978 in Jiangxi, China. She is an actress, known for Lao you suo yi (2013), Da Li gong zhu (2009) and Jian dang wei ye (2011)....