MM52 / Tian Jing 

Tian Jing

Names: ; Jing Tian
Actress , Age: 32 ( Zodiac Sign: Cancer )
Birthday: July 21st (Thursday), 1988
Birth Place: Xian
Sex: Female, Blood Type: O, Height: 167cm , Weight: 44kg

Biography: Tian Jing is an actress, known for Te shu shen fen (2013), Jing cha gu shi 2013 (2013) and Zhan Guo (2011)....