MM52 / Wen-Yin Liang 

Wen-Yin Liang

Names: ; Rachel Liang
Actress , Age: 33 ( Zodiac Sign: Aries )
Birthday: April 8th (Wednesday), 1987
Birth Place: Kaohsiung, Taiwan
Sex: Female, Height: 155cm

Biography: Wen-Yin Liang was born on April 8, 1987 in Kaohsiung, Taiwan. She is an actress, known for Hái-kak chhit-ho (2008)....