MM52 / Xiao Han 

Xiao Han

Actress , Age: 37 ( Zodiac Sign: Sagittarius )
Birthday: November 23rd (Tuesday), 1982
Sex: Female, Height: 167cm , Weight: 45kg

Biography: Xiao Han is an actress, known for Ji jie hao (2007), Jin Da Ban (2009) and Chuang tian xia (2013)....