MM52 / Xiaolian Peng 

Xiaolian Peng

Actress , Age: 67 ( Zodiac Sign: Gemini )
Birthday: May 31st (Sunday), 1953
Birth Place: Hunan, China
Sex: Female,