MM52 / Yik-Man Fan 

Yik-Man Fan

Names: ; Amy Fan Yik-Meng
Actress , Age: 50 ( Zodiac Sign: Gemini )
Birthday: May 28th (Thursday), 1970
Birth Place: Hongkong, China
Sex: Female, Blood Type: O, Height: 162cm

Biography: Yik-Man Fan is an actress, known for Jin yu man tang (1995), Duk haan chau faan (2010) and Tai chi zong shi (2003)....