MM52 / Yuan Tian 

Yuan Tian

Actress , Age: 35 ( Zodiac Sign: Aries )
Birthday: March 30th (Saturday), 1985
Birth Place: Wuhan, Hubei, China
Sex: Female, Height: 165cm

Biography: Yuan Tian was born on March 30, 1985 in Wuhan, Hubei, China. She is an actress, known for Hu die (2004), Huang jin shi dai (2014) and Luk lau hau joh yee chi ga suk tse lai (2008)....