MM52 / Yuanyuan Li 

Yuanyuan Li

Actress , Age: 39 ( Zodiac Sign: Gemini )
Birthday: June 18th (Monday), 1962
Deathday: October 20th (Sunday), 2002
Birth Place: Jinan, Shandong, China
Sex: Female,

Biography: Yuanyuan Li was born on June 18, 1962 in Jinan, Shandong, China. She was an actress, known for Wei cheng (1990), Shanghai de zao chen (1989) and Tian sheng dan xiao (1995). She died on October 20, 2002 in Beijing, China....