MM52.COM / Yunzhu Shangguan 

Yunzhu Shangguan

Actress , Age: 45 ( Zodiac Sign: Sagittarius )
Birthday: November 30th (Wednesday), 1921
Deathday: November 30th (Thursday), 1967
Birth Place: Suzhou, Jiangsu, China
Sex: Female,

Biography: Yunzhu Shangguan was born in 1922 in Suzhou, Jiangsu, China. She was an actress, known for Wuya yu maque (1949), Zao Chun Er Yue (1963) and Wutai jiemei (1964). She died in 1968....