MM52 / Zhuoyan He 

Zhuoyan He

Actress , Age: 2020 ( Zodiac Sign: Sagittarius )
Birthday: November 30th (Monday), -0001
Sex: Female, Blood Type: AB, Height: 163cm , Weight: 43kg
Official Site: http://www.hzy520.com/

Biography: Zhuoyan He is an actress, known for Chuen sing yit luen - yit lat lat (2010), Lu ding ji (2008) and Xi you ji (2011)....