MM52 / Ziwen Wang 

Ziwen Wang

Actress Sex: Female,
Official Site: http://t.sina.com.cn/wenwinning

Biography: Ziwen Wang is an actress, known for Tang shan da di zhen (2010), Yi ma de hou xian dai sheng huo (2006) and Yi jiu si er (2012)....